LeanStartup.pl – zaczynamy!

Lean Startup

Witam na blogu LeanStartup.pl :)!

Moim celem jest inspirować i podpowiadać jak wdrażać innowacje oraz metodę Lean Startup do firm. Zawartość jest wypadkową moich wniosków, ponad 15 lat doświadczeń z pracy dla korporacji oraz ponad 2 lat współpracy ze startupami, wiedzy zdobytej nie tylko z książek i internetu (ale także z udziału z konferencji typu The Lean Startup Conference w San Francisco, itp.) oraz inspiracji pozyskanych w trakcie pracy.

Jestem otwarty na informację zwrotne oraz kontakt w sprawie Lean Startup oraz wdrażania innowacji.